Word Lid
menu
Word Lid

Lijsttrekker

FRANS Wymeersch
Frans WYMEERSCH Frans stond mee aan de basis van het Vlaams Blok. In 1988 werd hij verkozen als gemeenteraadslid in Sint-Niklaas waar hij tot vandaag actief is als fractieleider van de 5-koppige fractie. (Frans Wymeersch, Piet De Cock, Roland Pannecoucke, Jan Snellings en Femke Pieters) In 1991zette hij zijn stappen in de nationale politiek. Voor de partij zetelde hij van 1991 tot 1995 voor het arrondissement Sint-Niklaas in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In de periode januari 1992-mei 1995 had hij als gevolg van het toen bestaande dubbelmandaat ook zitting in de Vlaamse Raad. Bij de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Vlaams Parlement van 21 mei 1995 werd hij verkozen in de kieskring Sint-Niklaas-Dendermonde. Ook na de volgende Vlaamse verkiezingen van 13 juni 1999 en 13 juni 2004 bleef hij Vlaams volksvertegenwoordiger tot juni 2009. Sinds 29 september 2009 mag hij zich ere-Vlaams volksvertegenwoordiger noemen. Die eretitel werd hem toegekend door het Bureau (dagelijks bestuur) van het Vlaams Parlement.