Word Lid
menu
Word Lid

Afdeling

"EEN HART VOOR EIGEN VOLK"

Met deze slogan trekt het Vlaams Belang in Sint-Niklaas naar de verkiezingen. Wij stellen vast dat alle partijen, zeker in dit verkiezingsjaar, de mond vol hebben over "participatie", "zuurstof in ...

Lees meer »
"BEREIKBARE STAD"

- Geen knip op de Markt- Aan beide zijden van de Markt een in- en uitgang van de ondergrondse parking- Op termijn uitbreiding van de ondergrondse parking tot 800 plaatsen- Ruimte voor fietsen met f...

Lees meer »
"STOP DE ISLAMISERING"

- Geen subsidies of logistieke en financiële steun voor islamitische verenigingen of moskeeën . - Geen nieuwe moskeeën! - Geen subsidies meer voor zogenaamde integratiebevorderende verenigingen....

Lees meer »
"RUIMTELIJKE ORDE OF WANORDE?"

- Een stop op nieuwe verkavelingen tot 2024 - Stadsontwikkeling op mensenmaat, niet op maat van projectontwikkelaars. - Wegwerken van verkrotte of onaangepaste woningen.Zelf verwerven en aangepas...

Lees meer »
"TOEGANKELIJK WONEN"

- Nieuwe woonontwikkelingen moeten rekening houden met de betaalbaarheid én met de fysieke toegankelijkheid. - Compacter wonen op een kleinere oppervlakte kan daartoe bijdragen - Gebruik maken va...

Lees meer »
"​ZORG, ONZE ZORG."

- Woon- en zorgcentra en thuiszorg blijven een stedelijke bevoegdheid.Geen reusachtig overkoepelend "waas" zorgbedrijf maar een eigen zorgbedrijf op mensenmaat. - Meer personeel met betere verloni...

Lees meer »
"PROPERE, FRISSE EN GROENE STAD"

- Dringend herstelprogramma voor fiets- en voetpaden - Degelijk onderhoud van de bermen, pleinen, plantsoenen.Dit gebeurt zo veel mogelijk in eigen beheer. De inschakeling van de sociale economie ...

Lees meer »
"PROJECTEN OP MENSENMAAT"

- Stationsbuurt - noord : Een groene wijk met woningen op mensenmaat, max. 3 bouwlagen. Inpassing van het bestaande Breydelplein Luisteren naar de buurt en tegemoet komen aan hun verzuchtingen. ...

Lees meer »
"BELASTINGEN"

- Heroriënteren van de onroerende voorheffing - Afschaffen van een hele reeks zogenaamde pestbelastingen, voornamelijk ook ten behoeve van de middenstand en het bedrijfsleven om zo stimuli te geven.

Lees meer »
"LUISTEREN EN INFORMEREN"

- Luisteren naar de mensen tijdens wijkvergaderingen , buurtcomités en dorpsraden. - Informeren en terugkoppelen naar de buurt bij buurtgerichte beslissingen

Lees meer »
"EEN STAD MET EIGEN IDENTITEIT"

- Opbouwen van een identiteit rond het thema 'Reynaert de Vos'. Organiseren van een terugkerend evenement opgebouwd op en rond de tijdgeest van het epos rond Reynaert.Dit met medewerking van alle c...

Lees meer »
"VEILIGHEID, EEN PRIORITEIT"

- Een meer gedecentraliseerd politiewerking : ruimer bemande politieantennes in de deelgemeenten - Fijnmaziger wijkwerking met meer wijkagenten. - Kort op de bal bij gebruik van nieuwe technologi...

Lees meer »

Nationaal